این سایت در زمینه طراحی و فروش مجموعه طرح های ایرانی (وکتور ، آرم و...) در زمینه های مختلف فعالیت دارد.